lanterne_bg

lanterne bg

FAU informasjon

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

Arbeide for felles interesser Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) arbeider for felles interesser til foreldrene, og skal medvirke til at elever og foreldre tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. FAU arbeider for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, og legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet. FAU skal også på ulike måter arbeide for å styrke det psykososiale og pedagogiske miljøet ved Steinerskolen, samt fremme skolens idégrunnlag som Steinerskole.

Hvem sitter i FAU?
Alle foreldre/foresatte som har barn ved Steinerskolen Gjøvik - Toten er automatisk medlemmer i Steinerskolens foreldreforening. Foreldrene velger sine tillitsvalgte (klassekontakter) fra hver klasse, 2 per klasse (hvorav 1 vara). Klassekontaktene blir den enkelte klasses representanter i FAU. På Foreldreforeningens (les: foreldrenes) årsmøtet velges FAU-styret som har ansvar for foreldrenes virksomhet mellom årsmøtene. Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. På FAU-møtene deltar FAU-styret, skolens daglig leder og eventuelt andre gjester. Det avholdes møter ca hver 4 uke, det vil si ca 1 gang i måneden gjennom hele skoleåret.

Markeder
En viktig del av foreldrenes oppgaver er tilrettelegging og gjennomføring av ulike arrangement og dugnader. Julemarkedet, 17. mai og vårmarkedet er noen av årets høydepunkter. Dette er sosiale arrangementer som er svært miljøskapende, med sang, musikk, eurytmifremvisninger, visninger av elevarbeider, salg av bøker fra Antropos bokforlag, kafé og salg av hjemme- og håndlagede produkter.

Støtte til ulike formål FAU har god økonomi på grunn av det årlige overskuddet fra jule – og vårmarkedet. FAU skal blant annet støtte klasseturer til ungdomstrinnet, bearbeidelse og forbedring av skolens uteareal, innkjøp av aktivitetsapparater og annet lekeutstyr til elevenes felles disposisjon i skolegården.

Mer info/ kontakt
I Foreldreforeningens vedtekter (pdflink stiftelsesdokumentet) kan du lese nærmere om organiseringen av foreldrearbeidet ved skolen.

Steinerskolenes Foreldreforbund
Alle steinerskolers foreldreforeninger er tilknyttet Steinerskolens foreldreforbund (SFF). Gjennom foreldrebidraget betaler alle foreldre med barn på steinerskolene et bidrag til en fast sekretær for dette landsdekkende foreldreforbundet.

 

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom