lanterne_bg

lanterne bg

30-års jubileum for Steinerskolen på Toten!

30-ÅRS JUBILEUM FOR STEINERSKOLEN PÅ TOTEN.
I 2017 er det 30 år siden steinerskolen ble etablert på Kapp før den ble flyttet til Gjøvik i 1992. Der holdt vi hus i det gamle, ærverdige Gulhuset fra 1920, som opprinnelig var Gjøvik barnehjem. Etterhvert som elevtallet økte, måtte u-trinnselevene flytte inn i midlertidige brakker. Denne tilværelsen tok slutt i vinter, da vi i februar kunne flytte inn i et flott nybygg på nedsiden av Gulhuset.  Både at det er 30-års jubileum og at vi har et flott skolebygg, vi bli markert med en jubileumsuke i uke 39, med åpen undervisning i utvalgte fagtimer, foredrag, konkurranse, rockeverksted mm. 
Hjertelig velkommen!
Timeplan jubileumsuka
 

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom