lanterne_bg

lanterne bg

IKT på Steinerskolen

I 2009 fikk Steinerskolene dispensasjon fra Kunnskapsdepartementet til å velge sin egen undervisning i IKT. Det betyr færre datamaskiner og mindre tid foran skjermer enn i den offentlige skolen. Skolen ønsker så lite skjermtid som mulig for elevene. Det gjelder alle alderstrinn, både på skolen og hjemme.  Hvorfor? Fordi  et av de sentrale mål i steinerpedagogikken er å stimulere til en sunn utvikling av barnets egen fantasi. Kreativitet er en vesentlig del av tankevirksomhet. Forskning viser at overdreven bruk av skjerm hos barn hemmer evnen til egen billeddannelse, altså kan det hemme utviklingen av barnets fantasi. Foruten å stille spørsmål ved effektene av mediet på barns utvikling, er vi også skeptisk til mye av innholdet i det barn utsettes for, som ikke nødvendigvis er tilpasset deres modenhet og utvikling.

På Steinerskolen bruker vi ikke datamaskiner på barnetrinnet. Det legges i stedet stor vekt på den

praktiske  gjennomføringen av alle oppgaver, og elevene skriver egne tekster utfra lærerens muntlige

presentasjon av stoffet.

Dette betyr ikke at Steinerskolen er imot IKT eller er IKT-fri, men vi ønsker at det skal være et verktøy

og ikke en  underholdningssentral. Vi opplever at IKT fort kan bli statisk og at det hindrer dialog og

tilstedeværelse mellom lærer og  elev, noe vi mener er uheldig i skolehverdagen.

 

- "For oss er dette et verdivalg. Vi tør å være litt radikale, og ønsker å være en motvekt til passiviteten vi mener mange elever utsettes for."

                                                                                                                            NINON ONARHEIM, STEINERSKOLEFORBUNDET

 

Lenker til interessante artikler om IKT i Steinerskolene:

     http://www.steinerskole.no/?p=4264  - 27.02.2015 av Gottfried S. Fjeldså

    https://www.nrk.no/dokumentar/_-for-mye-data-i-skolen-1.11653761 - 20.04.2014 NRK Dokumentar

    http://www.steinerskole.no/?p=118 - 19.06.2011 av Gottfried S. Fjeldså

 

ikkeiktfri

Emneord: IKTiSteinerskolen, data

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom