lanterne_bg

lanterne bg

Skriftstørrelse: +

Fredagslappen uke 45

FREDAGSLAPPEN UKE 45 – 10.11.17 – STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

 

Lanterne

Fra lanternefesten i går 09.11! Her er det like før salen åpnes og elever og foresatte strømmer inn. Det ble en hyggelig markering med fortelling i salen, gang&sang i mørket med flotte lanterner, servering av gløgg og lyktemannens utdeling av sol-, måne- og stjernekaker. Det var bokstavelig talt et lyspunkt i en mørk novemberkveld, noe vi trenger nå i den allerede påbegynte mørketiden.

Vi har andre lyspunkter å glede oss til, nemlig julemarkedet lørdag 25.11. Følg med på info fra julemarkedskomitèen om lagekvelder og andre forberedelser til markedet. Etter julemarkedet blir det en ny markering med lys, nemlig den kjente og kjære adventsspiralen. Den blir avholdt mandag 04.12 i salen fra kl 09 og er for hele skolen. Foreldre som vil se på, er hjertelig velkomne til det. Vi oppfordrer publikum om å være stille når de er i salen, og at mobiler settes på lydløst. Mer info om adventsspiralen kommer etter hvert. 

Fra klassene:

5.+6 holder fortsatt på med vikinger, jfr tidligere utsendt info om periodens og fagets innhold.

7.klasse har nå siste uken med norskperiode. Elevene har lært å lage lister, sette inn sidetall, opprette mapper, lagret bilder fra internett på lokal disk, og fått lekt seg med fonter og tekstforming. Det var knapt med tid, men målet er at alt dette skal veves sammen til et fint hefte med anvisning for hvordan gjennomføre disse operasjonene. Neste uke så starter vi vår første fysikkperiode (akustikk).

8.+9 begynner med en matteperiode i hovedfag, og 10. klasse skal ha norsk. 

Torsdag 16.11: Innskrivning av nye førsteklassinger (17.45-18.30)

 

Pedagogisk hjørne: Litt om eurytmifaget i steinerskolen.

 

Eurytmien oppstod som en ny bevegelseskunst omkring 1912. På denne tiden skjedde det en enorm utvikling innenfor dansens område. Mange søkte nye veier da de opplevde at balletten som danseform hadde stivnet. Eurytmien var således ett av flere forsøk på å fornye dansen, på å finne et nytt forhold til bevegelsen. Det ble utarbeidet ulike bevegelser som uttrykte den enkeltes lyd og tone. Disse grunnbevegelsene er så å si eurytmiens byggesteiner, akkurat som skalaene og de enkelte toner er musikerens. Som mange andre pedagogiske tenkere på 1900-tallet hevdet Rudolf Steiner at mennesket må forstås som en helhet utfra tanke, følelse og vilje – eller «hode, hjerte, hånd» som det het seg i flere rådende pedagogiske retninger på den tider. Alt må pleies for at mennesket skal få utvikle alle sider av seg, og bli et «helt menneske til gavn for samfunnet». Eurytmien utøves innen tre hovedområder: Som scenekunst, som pedagogisk kunst og som terapi. Fundamentet for eurytmien er mennesket som synger og mennesket som taler.

 

Eurytmien er et sentralt fag i steinerskolen. Det hører inn under bevegelsesfagene sammen med dans og kroppsøving. Eurytmien har vært et obligatorisk fag i steinerskolene siden grunnleggelsen av den første steinerskolen i Tyskland i 1919. 

 

Eurytmien er et fag som først og fremst retter seg mot øvelse av viljen. Mange av de andre fagene har sitt mål i tenkningen, selv om man først pedagogisk møter barnet i det viljesmessige.  Alle øvrige fag lar seg integrere i, og utdype av eurytmien, slik at barn og unge under utdannelse, som også er en oppdragelsesvei, ikke lærer «bare med hodet», men med hele seg – hvor alle kvaliteter og muligheter blir tatt i bruk på en fordypende måte gjennom bevegelse. Dette skjerper både oppfattelses- og forestillingsevnen.

 

Et eksempel kan illustrere hvordan fagene kan støtte hverandre: Rundt 7.klasse kan musikklæreren gjøre et arbeid med intervallene, få elevene til å oppleve stemningsforskjellene mellom kvart og kvint, stor eller liten ters osv. Så kan elevene i fysikken finne de tallforhold som ligger bak disse opplevelsene (strengelengde/frekvens 2:3, 4:5 osv). Slike eksempler kan hentes fra alle skoleårene, fra formtegning, geometri, diktanalyse, grammatikk, matematikk, fremmedspråk osv, og viser hvordan eurytmien knytter de enkelte fag sammen, gir elevene en forståelsen for helheten og engasjerer hele det oppvoksende mennesket.

 

FORESPØRSEL FRA U-TRINNET:
Vi ønsker oss et lite
kjøleskap til å ha i vestibylen, og dersom noen har noe de ikke lenger trenger, ville vi ha blitt veldig takknemlige for å overta det (henv kl.l u-trinn).

 

Fra Aftenposten i dag: Til slutt vil vi minne om helgens store begivenhet som innledes alt i dag. I dag er det nemlig lille farsdagsaften, i morgen er det selve farsdagsaften, søndag er farsdag og mandag er det 1.farsdag(hviledag).

 

GOD HELG TIL STORE OG SMÅ ØNSKES FRA

STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

 

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom