lanterne_bg

lanterne bg

Solveig Nagell har ikke laget noen biografi foreløpig
JUN
29
0

Sommerposten uke 26

pdfSommerposten uke 26

Les mer
43 Treff
JUN
15
0

Fredagslappen uke 24

pdfFredagslappen uke 24

pdfStart- og sluttider 2018-2019

pdfPlant for biene!

pdfFredvika musikkfestival - Infoskriv til foresatte

Les mer
92 Treff
JUN
01
0

Fredagslappen uke 22

pdfFredagslappen uke 22

Les mer
81 Treff
MAI
25
0

Fredagslappen uke 21

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 21

Les mer
63 Treff
MAI
04
0

Fredagslappen uke 18

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 18

Les mer
87 Treff
APR
20
0

Fredagslappen uke 16

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 16

 

Les mer
100 Treff
APR
13
0

Fredagslappen uke 15

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 15

Les mer
90 Treff
MAR
23
0

Fredagslappen uke 12

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 12

Les mer
119 Treff
MAR
16
0

Fredagslappen uke 11

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 11

Les mer
117 Treff
FEB
26
0

Vinterferielappen!

pdfVINTERFERIELAPPEN

Les mer
136 Treff
FEB
16
0

Fredagslappen uke 7

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 7

pdfProgram skidag 21.02.2018- barnetrinn

pdfInformasjon Hafjell 23.02.2018 - ungdomstrinn

pdfKarneval 23.03.2018

Les mer
173 Treff
FEB
09
0

Fredagslappen uke 6

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 6

Les mer
135 Treff
FEB
02
0

Fredagslappen uke 5

pdfFredagslappen uke 5

Les mer
132 Treff
JAN
26
0

Fredagslappen uke 4

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 4.

Les mer
124 Treff
JAN
19
0

Fredagslappen uke 3

FREDAGSLAPPEN UKE 3 – 19.01.18 – STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

Fra klassene:

2/3.klasse: Vi øver bokstaver og lesing, og løser kryssord av ulike slag. I dag hadde vi vaffelsteking på kjøkkenet før storefri, og gode lukter sivet ut i gangen. Vi fortsetter med samme stoff i hovedfag en uke til, og så er det tilbake til tallenes verden.

4.klasse: Holder fortsatt på med ur-yrkeperioden med «fiskeren» i fokus, der fortellerstoffet stadig er Johan Bojers «Siste viking». Vi har lært at «gadhus morhus» er skrei, og at fisk som går i stim, kalles for pelagisk fisk. Videre har vi laget fisker klippet ut i lerretsstoff og lagt oppi garnet som henger ned fra taket, så nå har vi fått en solid fangst!

7.klasse: Èn av 2 uker med brøk er unnagjort. Vi har for det meste klippet mange helheter i deler, laget regnestykker av dem og gitt dem til hverandre. Primtallene har vi også løftet opp fra hukommelsen.

PEDAGOGISK HJØRNE:

Om hovedfagstimen i steinerskolen.

Den lange hovedfagstimen ved skoledagens begynnelse er et særmerke for Steinerskolen. At disse timene også henger sammen i perioder på 2-4 uker med samme faglige tema, bidrar ytterligere til å styrke det kontinuerlige, samlende i undervisningen. Før elevene går inn i klasserommet, blir de møtt av klasselærer som håndhilser på dem alle. Dette har vært en tradisjon i steinerskolens snart 90-årige tradisjon. Det kan være mange måter å organisere en hovedfagstime på, men den kan gjerne være slik som skissert under:

Skoledagen starter med en hovedfagstime (tilsv en dobbelttime) som dagens første time. Hovedfagstimen er lang og gir rikelig plass til fordypelse. Men fordi den er så omfattende, må den være variert om den ikke skal bli trettende. Variert vil si at den veksler mellom bevegelse og ro, mellom adspredelse og konsentrasjon, mellom latter og alvor. Bevisst appelleres det til mange sanser. Egentlig skal hele opplevelsesregisteret tas i bruk. Slik blir barna både mottagende og egenaktive.

Et viktig pedagogisk redskap for å oppnå dette er en tredeling av timen: Man starter med et morgenvers, som alle steinerskoler over hele verden har felles. Det er ett vers for barnetrinnet, og ett for de øvrige trinnene. Morgenverset markerer at «nå begynner vi, nå samler vi oss og er klare for dagen.» Deretter følger en kunstnerisk del: Her gjør man et utvalg: Man kan man ta et vers eller regle, man kan synge eller ta en lek, man kan ha ulike bevegelsesleker og folkedans, eller spille på et instrument. Mange prøver seg også på sjonglering. Klarer du å gripe en ball (eller flere!), kan du lettere begripe en faglig sammenheng senere. Denne del av timen bringer etter hvert klassen til ro, viljeselementet har fått utfolde seg i fellesskapet, og det blir godt å sitte ned en stund.

Annen del av timen, arbeidsstunden, begynner med tilbakeblikket; gårsdagens stoff bringes opp som gjenfortelling, samtale eller i ettertanke. De indre bilder fra i går klarner; noen har tenkt på noe, noen har kanskje drømt. Dette er samtidig klassens møte med seg selv; elevene ser og opplever hverandres egenart. Denne del av timen glir naturlig over i en kunstnerisk bearbeidende virksomhet; det tegnes, skrives osv. Mange lærere legger vekt på å få til en lang og rolig arbeidsstund fordi de har innsett det dyptvirkende i den aktive ro som eget arbeid medfører.

Tredje del av timen er viet nytt stoff: Fortellingen går videre; gårsdagens oppbyggende spenning får sin utløsning, eller læreren tar rett og slett opp et nytt tema. For elevene kan dette bli timens høydepunkt, men erfaringen sier at mange barn i vår tid må lære å lytte! Evnen til å danne egne bilder er svekket av alle de påtrengende bilder som det ikke er mulig å skjerme dem helt for.

Nå må denne tredelingen av timen ikke oppfattes som noe stivt skjema. De tre delene er ikke like lange, men de har hver sin karakter eller kvalitet. Meningen er å ta i bruk alle deler av sjelelivet i barnet; erindring – tenkning, opplevelse – følelse og viljesutfoldelse. Ingen av disse sidene skal ligge brakk, ingen av dem skal fremheves som mer verdifull. Det er ikke bare hodet som skal gå på skolen.

En slik arbeidsform passer ikke bare i de første klassene, men kan enkelt tillempes i de fleste fagene på alle klassetrinn. Det gir tilegnelsen en fordypning den ellers ikke kunne fått.

Derimot er oftest de øvrige fagtimer av kortere varighet, fra 45-60 minutter. Generelt kan vi si at det er de teoretiske fagene som har mest å vinne på den lange hovedfagstimens arbeidsform. De fagene som krever kontinuerlig øvelse gjennom hele skoleåret, kommer derfor som faste uketimer. Det gjelder alle kunstneriske og håndverksmessige fag samt norsk, matematikk, fremmedspråk og gymnastikk. Enkelte av disse fagene dukker også med jevne mellomrom opp som hovedfagsperioder.

Avslutningsvis:

Steinerpedagogikken i et nøtteskall: Å arbeide med et fag over tid, gå i dybden og sette ting i sammenheng.

PÅMINNELSER:

Onsdag 31.01: Månedfest kl 11.15 i salen. Foreldre er velkomne til å se på.

Les mer
123 Treff
JAN
12
0

Fredagslappen uke 2

 FREDAGSLAPPEN UKE 2 – 12.01.18 – STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

Vi skriver 12.01 allerede, og dagen i dag er faktisk blitt 00:43 min lengre enn ved vintersolverv. Godt å se at vi gradvis går mot lysere tider!

Det er skikkelig vinterstemning på uteområdene våre, og spesielt barnetrinnselevene er i full aktivitet ute med lek av forskjellig slag i den dype snøen. I den senere tiden har det vært flere artikler i avisene der viktigheten av mye (ute)lek framheves. Overlege Stein Førde sier:

«Barn er ikke skapt for timevis med stillesittende aktivitet fra de er små. Barn trenger bevegelse og aktivitet både kroppslig, følelsesmessig og sosialt for å utvikle seg. Den beste oppskriften på dette er utelek.»   

Sammen med professor Trond H. Diseth skrev han tidligere i høst en kronikk i Dagbladet der de to tok et kraftig oppgjør med en overdreven prestasjonskultur med testing og selvevaluering helt ned på 1. trinn.  Han sier videre at: «Kroppen er barnas nærmeste omgivelse. Den har kommet til et visst utviklingsnivå ved tre års alder både fysisk, språklig og tankemessig. Det ligger utrolig mye uforløst som barnet trenger motoriske erfaringer for å utvikle seg videre. Man kan nesten si at de sosiale og emosjonelle erfaringene ved utelek fungerer som en døråpner for barnets videre utvikling.»

Kilder fra Psykologisk institutt i Oslo sier at jo mer utetid førskolebarna her, desto bedre konsentrerer de seg når de begynner på skolen. De tester også bedre på arbeidshukommelse og oppmerksomhet langt inn i skolealder.

I denne sammenheng minner vi om at i 1.klasse i Steinerskolen er lek fortsatt det sentrale for våre minste elever.

FRA KLASSENE:

2/3: Holder på med bokstaver og lesing, og hygger seg mye ute i snøen.

4.: Her har de en periode med ur-yrker i hovedfag, nærmere bestemt «Fiskeren». Et stort fiskegarn er spent opp i taket, og læreren formidler spennende historier fra boka «Den siste viking» av Johan Bojer.

7.: De har fullført en geografiperiode der de har sett på europeisk naturtopografi og jordens sonegeografi. Arbeidet har gått ut på abstrakte presentasjoner av jordens klimasoner i form av malerier, og elevene har laget er relieff av Europa som skal henge på utstilling i skolen. Elevene har også valgt seg et europeisk land som de har laget en plakat om, denne skal de presentere for klassen siste dagen.

1. Abstrakt representasjon av klimasoner  -  2. Polar sone  -  3. Temperert sone

Abstrakt representasjon av klimasonene til jorda Polar sone

 Temperert sone

4. Subtropisk sone  -  5. Tropisk sone  -  6. Topografisk kart

Subtropisk sone Tropisk sone Topografisk kart

8+9: Har avsluttet en periode i fysikk der de har hatt om elektrisitet og magnetisme, og

10.klasse avsluttet i dag sin kunsthistorieperiode. Perioden har vært fylt av flere kunstepoker, kulltegninger, krittegninger og oljemaling. I tillegg har elevene lagt ned en formidabel innsats med sine arbeidsbøker. Takk for en flott periode, 10. klasse! Neste uke begynner klassen med tresløyd i hovedfag.

Image 3

 Image 5

 Image 4 

Image 3 1

 Image 5 1

Minner om foreldremøte og konferansekveld for foresatte og elever i 10. klasse torsdag 18. januar fra klokken 17.00.

OPPLYSNINGER ELLERS:

Fra 01.01.18 er Evie Tomte spes.ped.ansvarlig for hele skolen (1-10).

Foreldremøte for 2/3. klasse, torsdag 18.01.18 kl 17.30.

Les mer
143 Treff
DES
17
0

Fredagslappen uke 50

FREDAGSLAPPEN – UKE 50 – 15.12.17 – STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

Fra klassene:

2.-3.klasse: Har repetert regneartene og gleder seg til jul.

1.-7.klasse: Mandag 18.12 blir det juleverksted for 1.-7.klasse. Supert om alle elever kan ta med en tom melkekartong!

4.klasse: I forbindelse med avslutningen på onsdag, må alle elever møtes kl 17.00 for kostymer mm

5./6.klasse: Har holdt på med meterstokker i matte.

7.klasse avrunder året med et tilbakeblikk på Roma. Denne gangen så ser vi nøyere på deres samfunnsstruktur. Elevene har blitt kjent med patrisiere og plebeiere, deres lover, konsulene med deres liktorer, senatorene og deres nærmest urokkelig kontroll over deres borgere og hvordan plebeierne gikk på «streik» og fikk en talsperson gjennom Tribunatet (selv om tribunen i starten bare kom fra patrisierklassen). Romerne har også erobret hele den italienske halvøya (takket være legionærenes ståldisiplin og lydighet) og pådratt seg oppmerksomheten til Karthago. Hannibal har krysset Alpene: «Hannibal ante portas!»

Onsdag 20.12.17:

Siste skoledag før jul: Grøtfest i Gulhuset.

Avslutning i salen for 1.-7.klasse kl 17.30. På programmet står bl.a sanger og framførelsen av julespill ved 4.klasse, «Paradisspillet».

SFO: Har åpent til og med fredag 22.12 kl 14.00.

INVITASJON TIL KONSERT:

Vi har den gleden av å invitere til åpningskonsert med Draumkvedet den 09.01.2018 kl. 19.00 i salen på Gaukom- Ihlevegen 261, 2846 Bøverbru, Vestre Toten.

Da vil Cornelius Evensen fremføre middelalderballaden om Olav Åsteson.

Denne konserten vil også markere starten av Goetheakademiet- Akademiet er en uavhengig del av Goetheskolen, som fremover vil tilby forskjellige kurs, seminarer og kulturelle arrangementer.

Her er en liten beskrivelse av hva Draumkvedet handler om:

I drømme, mens legemet er nedsenket i dyp søvn («stærkan svevnen»), foretar hovedpersonen, eller rettere, hans visjonære sjel, en ferd til det hinsidige. Dette skjer i den mørkeste årstida ved jule- og nyttårsleite, da man fra gammelt av har ment at grensene mellom denne verden og det overnaturlige/transendentale er mer flytende enn ellers i året. Oppvåkningsdagen 6. januar kalles foruten trettendagen, også Hellig tre kongers dag, den gamle julaften og epifanie-dagen (åpenbaringsdagen). Etter å ha «vakna» denne dagen har visjonæren det travelt med å sale hesten og ri til kirke. Han står i kirkedøra og gir en utførlig gjengivelse av hva han har skuet i drømme. Han har gått over Gjallarbrua som skiller vår verden fra dødsriket, har slitt seg gjennom tornekratt, over blautmyrer, sett mot helvete og fått en gløtt av himmerike. Underveis har jomfru Maria Gu'mor (Guds mor?) gitt ham beskjed om å reise til «Brokksvalin», for der skal «domen stande». Han har vært vitne til syndige sjeler som bøter for sine synder i «fø'esheimen». Og han har fått oppleve det dramatiske møtet mellom Jesus og erkeengelen Mikael utstyrt med lur (domsbasun) og vekt (rettferdighetssymbol) på den ene siden og «Grutte gråskjeggje», det vil si djevelen, på den andre. Det store spørsmålet er: Hos hvem skal syndesjelene havne?

Vi ønsker hermed alle hjertelig velkommen.Konserten er gratis, men et frivillig utgangs bidrag til oppgradering av bygningene på Gaukom mottas med takk. Det blir enkel servering av kaffe, te og pepperkaker.

Vennlig hilsen

Asle Vegard Bjørnerud og Aina Nagell-Sværk.

 

NYTTÅR 2018:

Første skoledag er onsdag 03.01. Elevene slutter kl 12 pga planleggingsdag for lærerne. SFO er åpent.

 

RIKTIG GOD JULEFERIE TIL STORE OG SMÅ! VI ØNSKER OGSÅ GODT NYTTÅR!

thumbnail IMG 0088

Les mer
181 Treff
DES
11
0

Fredagslappen uke 49

FREDAGSLAPPEN UKE 49 – 08.12.17 – STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

 

I følge den gamle «evighetskalenderen» primstaven skulle dagen i dag, 8.12, minne folk om Marias unnfangelse. Denne dagen skulle man også vaske klær så de ble hvite til jul. Dagens lengde er 13:18 timer lengre enn ved sommersolverv.

 

Glimt fra klassene:

2.+3: Holder på med regning i hovedfag, og gleder seg til jul.

4.: Der arbeides det med historier fra Gamle Testamente, og det øves også iherdig på julespillet – «Paradisspillet» - som vi er så heldige å få se på avslutningen onsdag 20.12 på ettermiddagen.

5.+6.: Geografiperioden om Norge &Norden avsluttes, og blir etterfulgt av matematikk fram til jul.

7.: Siste uken med geometri er unnagjort. Vi har sett på sirkelens mange variasjoner, og tre-, fire-, fem-, seks-, åtte-, tolv-, seksten- og tjuefiredelt den. Eleven har også arbeidet med sirkeløvelser for å finpusse passerferdighetene. Vi har også sett på parabelens vakre uttrykk.

IMG 0530  IMG 0531  IMG 0532

IMG 0533  IMG 0534 Kopi

IMG 0535

 

Påminnelser:

Vi vil minne foresatte om å delta på «Foreldreundersøkelsen» som det er frist til januar å svare på. Info om dette er sendt ut tidligere.

Info:

Onsdag 13.12 markeres Lucia ved 5.+6.klasse. Kanskje det blir lussekatter i alle hus, også? Vi gleder oss til dette.

Hvorfor feirer vi Lucia den 13.12? I gamle dager mente mange at alt arbeidet med å stelle i stand til jul måtte være ferdig 13. desember. Da kom Lussi-natten som de trodde var årets lengste natt. Det var farlig å være ute, for nå var Lussi på ferde. Noen ganger kom hun kjørende, noen ganger ridende. Hun var nifs og mørk og straffet dem som hadde somlet med julestellet. På Lussidagen måtte ingen arbeide. Barn som hadde gjort noe galt, måtte passe seg, for Lussi kunne komme ned gjennom pipa og ta dem. Noen steder trodde de også at djevelen, Lucifer, huserte den natten. Flere steder i Mellom-Europa trodde de på Lussi, eller Lucia den mørke, som de kalte henne. Men det fantes òg en lys Lucia, der navnet fikk glans av det latinske ordet Lux som betyr lys. Denne dagen er det henne vi feirer mange steder i Norden med lys og lussekatter.

 

Første skoledag etter juleferien er onsdag 03.01.18. Elevene slutter kl 12 pga planleggingsdag for lærerne. SFO er åpent fra kl 12.

Les mer
154 Treff
DES
01
0

Fredagslappen uke 48

pdfFREDAGSLAPPEN UKE 48

pdfNovemberbrev fra1.klasse

Les mer
134 Treff
NOV
13
0

Fredagslappen uke 45

FREDAGSLAPPEN UKE 45 – 10.11.17 – STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

 

Lanterne

Fra lanternefesten i går 09.11! Her er det like før salen åpnes og elever og foresatte strømmer inn. Det ble en hyggelig markering med fortelling i salen, gang&sang i mørket med flotte lanterner, servering av gløgg og lyktemannens utdeling av sol-, måne- og stjernekaker. Det var bokstavelig talt et lyspunkt i en mørk novemberkveld, noe vi trenger nå i den allerede påbegynte mørketiden.

Vi har andre lyspunkter å glede oss til, nemlig julemarkedet lørdag 25.11. Følg med på info fra julemarkedskomitèen om lagekvelder og andre forberedelser til markedet. Etter julemarkedet blir det en ny markering med lys, nemlig den kjente og kjære adventsspiralen. Den blir avholdt mandag 04.12 i salen fra kl 09 og er for hele skolen. Foreldre som vil se på, er hjertelig velkomne til det. Vi oppfordrer publikum om å være stille når de er i salen, og at mobiler settes på lydløst. Mer info om adventsspiralen kommer etter hvert. 

Fra klassene:

5.+6 holder fortsatt på med vikinger, jfr tidligere utsendt info om periodens og fagets innhold.

7.klasse har nå siste uken med norskperiode. Elevene har lært å lage lister, sette inn sidetall, opprette mapper, lagret bilder fra internett på lokal disk, og fått lekt seg med fonter og tekstforming. Det var knapt med tid, men målet er at alt dette skal veves sammen til et fint hefte med anvisning for hvordan gjennomføre disse operasjonene. Neste uke så starter vi vår første fysikkperiode (akustikk).

8.+9 begynner med en matteperiode i hovedfag, og 10. klasse skal ha norsk. 

Torsdag 16.11: Innskrivning av nye førsteklassinger (17.45-18.30)

 

Pedagogisk hjørne: Litt om eurytmifaget i steinerskolen.

 

Eurytmien oppstod som en ny bevegelseskunst omkring 1912. På denne tiden skjedde det en enorm utvikling innenfor dansens område. Mange søkte nye veier da de opplevde at balletten som danseform hadde stivnet. Eurytmien var således ett av flere forsøk på å fornye dansen, på å finne et nytt forhold til bevegelsen. Det ble utarbeidet ulike bevegelser som uttrykte den enkeltes lyd og tone. Disse grunnbevegelsene er så å si eurytmiens byggesteiner, akkurat som skalaene og de enkelte toner er musikerens. Som mange andre pedagogiske tenkere på 1900-tallet hevdet Rudolf Steiner at mennesket må forstås som en helhet utfra tanke, følelse og vilje – eller «hode, hjerte, hånd» som det het seg i flere rådende pedagogiske retninger på den tider. Alt må pleies for at mennesket skal få utvikle alle sider av seg, og bli et «helt menneske til gavn for samfunnet». Eurytmien utøves innen tre hovedområder: Som scenekunst, som pedagogisk kunst og som terapi. Fundamentet for eurytmien er mennesket som synger og mennesket som taler.

 

Eurytmien er et sentralt fag i steinerskolen. Det hører inn under bevegelsesfagene sammen med dans og kroppsøving. Eurytmien har vært et obligatorisk fag i steinerskolene siden grunnleggelsen av den første steinerskolen i Tyskland i 1919. 

 

Eurytmien er et fag som først og fremst retter seg mot øvelse av viljen. Mange av de andre fagene har sitt mål i tenkningen, selv om man først pedagogisk møter barnet i det viljesmessige.  Alle øvrige fag lar seg integrere i, og utdype av eurytmien, slik at barn og unge under utdannelse, som også er en oppdragelsesvei, ikke lærer «bare med hodet», men med hele seg – hvor alle kvaliteter og muligheter blir tatt i bruk på en fordypende måte gjennom bevegelse. Dette skjerper både oppfattelses- og forestillingsevnen.

 

Et eksempel kan illustrere hvordan fagene kan støtte hverandre: Rundt 7.klasse kan musikklæreren gjøre et arbeid med intervallene, få elevene til å oppleve stemningsforskjellene mellom kvart og kvint, stor eller liten ters osv. Så kan elevene i fysikken finne de tallforhold som ligger bak disse opplevelsene (strengelengde/frekvens 2:3, 4:5 osv). Slike eksempler kan hentes fra alle skoleårene, fra formtegning, geometri, diktanalyse, grammatikk, matematikk, fremmedspråk osv, og viser hvordan eurytmien knytter de enkelte fag sammen, gir elevene en forståelsen for helheten og engasjerer hele det oppvoksende mennesket.

 

FORESPØRSEL FRA U-TRINNET:
Vi ønsker oss et lite
kjøleskap til å ha i vestibylen, og dersom noen har noe de ikke lenger trenger, ville vi ha blitt veldig takknemlige for å overta det (henv kl.l u-trinn).

 

Fra Aftenposten i dag: Til slutt vil vi minne om helgens store begivenhet som innledes alt i dag. I dag er det nemlig lille farsdagsaften, i morgen er det selve farsdagsaften, søndag er farsdag og mandag er det 1.farsdag(hviledag).

 

GOD HELG TIL STORE OG SMÅ ØNSKES FRA

STEINERSKOLEN GJØVIK-TOTEN

 

Les mer
147 Treff

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom