lanterne_bg

lanterne bg

Fortellerstoff i 6. klasse

Stikkordet for fortellerstoffet i 6. klasse er "ur-kulturene".

Sagn og saga (i 5.kl) forvandles til faget historie siden nå omrisset av menneskehetens historie skildres gjennom de store, tidlige kulturer i India, Persia/Babylonia, Egypt og antikkens Hellas. Menneskehetens utvikling hvor den langsomt forbinder seg med den jorda som den lever på og av, blir i 6. klasse billedliggjort gjennom myter, historiske skikkelser og naturgrunnlaget. Det "himmelvendte" indiske folket kan nærmest plukke sin mat fra trærne og trenger knapt tak over hodet. I Persia derimot er det kaldt i nord og varmt i sør, og her oppstår jordbruket og menneskene blir bofaste. Egypt er utenkelig uten elva Nilen. "Egypt er Nilens gave" sier den berømte historikeren Grimberg. Den greske naturen skildres, spesielt i sammenheng med polaritetene Sparta og Athen, samt beliggenheten landet har i Middelhavet. Forholdet mellom det enkelte individet og større sosiale sammenhenger påpekes og blir et tema i årene framover.

Synnøve Eidsvoll, februar 2017

 

Emneord: steinerpedagogikk, 6.klasse, hovedfag, fortellerstoff

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom