Fortellerstoff i 4. klasse

Fortellerstoffet i 4. klasse dreier seg i all hovedsak om ur-yrkene. Elevene skal nå lære menneskelivet å kjenne ut fra de primære yrkene: Jord- og skogbruk, fiske og bergverk.

I forbindelse med perioden om «bonden», hører de om hvordan livet på gården var i gamle dager, der alt ble gjort for hånd. Mange lærere velger også å integrere litt om gjeterlivet når de har denne perioden. Vi får høre om alt slitet og strevet folket før hadde med å få avlingen i hus, om kampen fiskerne hadde mot naturkreftene på havet, og slitet med det harde fjellet for å få malmen ut.

Det er mye fint stoff i den norske litteraturen som brukes her, som f.eks første del av «Markens grøde» av Hamsun, «Den siste viking» av Johan Bojer og Johan Falkbergets skildringer fra livet i/ved kobbergruvene på Røros. Mange av disse periodene får ofte et praktisk innslag i seg ved at elevene lærer å binde et garn, setter opp små hus med «lafteteknikk» eller også at de drar på tur til en gård eller et museum.

I kontrast til dette jordnære stoffet kommer så en periode med det «Gamle Testamentet», gjenfortalt i utvalg. Her møter elevene mennesket i hva man kunne kalle moralske situasjoner: Utdrivelsen av Paradis, Kain og Abel, Abraham og Isak, Josef og hans brødre mm.

 

 

Synnøve Eidsvoll, januar 2017

Emneord: steinerpedagogikk, barnetrinnet, fortellerstoff

 

Følg oss på Facebook