lanterne_bg

lanterne bg

Fortellerstoff i 10. klasse

Fram til 9. klasse har klasselæreren stått som den naturlige autoriteten for elevene.

Det har ikke vært noen tvil om hvem som tar de store avgjørelsene, hvem som alltid er der og kan svare på spørsmål. Riktignok var ikke denne klasselæreren ekspert i alle fag hun/han har undervist i, men hun/han strevde seg fram noen ganger bare et hestehode foran elevene og andre ganger med en sikker innsikt i det faget som ble undervist.

I 10. klasse er nå autoriteten byttet ut: Nå er det selve faget og læreren som fagperson og representant for faget som står i sentrum. Det betyr at man må arbeide på en annen måte. Læreren er som person i samme båt som elevene og spiller på lag med dem.

En hovedfagstime er som regel bygd opp i 3 deler: Rytme og gjentagelse – bearbeidelse – nytt stoff. Eller sagt på en annen måte: Hukommelse – aktivitet – lytting (tenke-skrive-lytte).

I 10.klasse har vi kommet fram til stikkordene: Revolusjon, romantikk, humor, men også begrepsdannelse,store idèer og idealer må føyes til for at stemningen i klasserommet skal være riktig. 15-åringen tenker fremdeles i svart/hvitt, er revolusjonær med stor sans for rettferdighet, men er også klar for å gå inn bak ordene og danne seg begreper, finne fram til abstraksjonen, det allmenne. I historiefaget er det idèene bak revolusjonen som er hovedtema. Et annet tema som er svært viktig i denne meget selvsentrerte alderen, er humoren, for gjennom den kan man få hjelp til å se seg selv utenfra. Og kan man le av andre og kjenne seg selv igjen, er det større sjanse for at man ikke vil ta seg selv så høytidelig senere i livet. Den norske litteraturhistorien er ikke akkurat overfylt av denne sjangeren, så man må søke godt for å finne pedagogisk god litteratur for å få dette fram. Selv om 15- åringen er en god romantiker, er han/hun også i ferd med å bli samtidsmenneske, og behovet for å gjennomskue sin egen tid er sterkt.

Synnøve Eidsvoll, mars 2017

Emneord: steinerpedagogikk, 10. klasse, hovedfag, fortellerstoff

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom