lanterne_bg

lanterne bg

  • Hjem
  • 1-trinn
  • Hvorfor lærer ikke elevene bokstaver i 1. klasse?

Hvorfor lærer ikke elevene bokstaver i 1. klasse?

Steinerpedagogisk metodikk tar utgangspunkt i at det tar tid – og skal ta tid – å bli en dyktig skriftspråkbruker.

Steinerpedagogen underviser ikke i skriving og lesing så tidlig som mulig, ikke så fort som mulig, men så omfattende og fullstendig som det er nødvendig for at læreprosessen kan føre til full oppnåelse av målene. Først i løpet av 3. klasse etableres individuell lesing av trykt tekst som en jevnlig aktivitet for alle, godt forankret i opparbeidelse av interesse og førforståelse i læringsfellesskapet.

Et viktig særmerke i begynnerundervisningen på steinerskolen er at elevene ut fra motiver i fortellestoff tegner former som blir til bokstaver, og at veien til lesing går via skriving. Skrive-leseopplæringen begynner som en aktiv billedprosess knyttet til nære og kjære innhold og går en vei fra konkret til abstrakt. Veien til en bred lesekompetanse går fra å lese det man selv har skrevet til å lese ukjent tekst, fra lesing i kor til lesing alene, fra høytlesing til stillelesing, fra å leve seg inn i tekst til å forstå̊ og ta stilling til budskap eller lese mellom linjene.

Steinerskolen har som ambisjon å gi eleven en levende interesse for lesing og læring som fortsetter inn i voksenlivet. Hvert barn har sitt eget optimale tidspunkt hvor de knekker lesekoden, og vi mener det er viktig å ikke presse denne utviklingen. Det kan lett utvikle seg i barnet følelser av mindreverdighet dersom dette skjer. Noen barn vil ut ifra eget initiativ lære å lese i tidlig alder og denne interessen kan og bør oppfylles, så lenge det kommer naturlig fra barnet. Menneskelig vekst og utvikling forekommer ikke på et lineært vis, og den kan heller ikke måles.

Emneord: 1.klasse, steinerpedagogikk

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom