lanterne_bg

lanterne bg

1.klasse

For Steinerskolens pedagogikk står seksåringens liv i 1.klasse i forberedelsenes tegn. Her skal det legges en grunn for den videre skolelæring, en læring som etterhvert blir klart preget av barnets egen bevissthet om seg selv som lærende.
Mye av 1.klasse-pedagogikken er førskolepedagogikk, og gjennom det ivaretar seksåringen på en måte som gir barnet størst mulighet til å stå stødig for videre skolegang og utvikling til et fritt, kreativt, selvstendig og tenkende menneske.

Seksåringen er på vei inn i en ny fase av livet fra småbarn til skolebarn, et ben i hver verden.
Det kan ofte oppleves som smertefullt å være liten og stor på samme tid, og kan nærmest oppleves som en slags førpubertet da det skjer forandringer både følelsesmessig og kroppslig .
Barnet vokser i kropp og lemmer, muskelmassen øker.
Kroppen mister sin runde barnlighet , og barnet får en" ny" og fremmed kropp de skal beherske. Det tar tid å lære denne nye kroppen å kjenne, og det kan oppleves voldsomt for mange barn.
De kan bli klønete i bevegelsene, noen litt mer "snublefot" i form av å snuble lett og slå seg, velte glass og søle ut. Følelesesmessig er de tynnhudet og sårbare.
Seksåringen har behov for fysisk utfoldelse, for bevegelse og plass til å utfolde seg.
Seksåringens vil gjerne gjenspeile virkeligheten slik den er, og nærer seg godt av de voksnes forbilledlige handlinger.
Barnet lever sterkt i det gjørende og tilnærmer seg læring gjennom dette.

Kort om steinerpedagogikkens læringsmål for denne aldersgruppen/kl.trinnet:

* Det er å hensyn til at hvert enkelt barn har kvaliteter som uttrykkes individuelt.
* Det er å ta hensyn til at 1.klassingen ( førskolealder) har en særlig sensitivitet i sansningen med begrenset mulighet for å sile inntrykkene.
* Det er å ta hensyn til at barnet trenger rytmer i hverdagen .
* Det er å ta hensyn til at barnet lærer først og fremst gjennom ETTERLIGNING, FORBILDE og HANDLING.
* Det er å ta hensyn til at hver alder har noe typisk ved seg.

TA I MOT BARNET I ÆREFRYKT , OPPDRA DET I KJÆRLIGHET, LA DET GÅ I FRIHET.

Emneord: 1.klasse, pedagogikk, steinerskole

 

Følg oss på Facebook

lanterne bg bottom